Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej

W dniu 22października 2012 uczniowie klas drugich gimnazjum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu orientacji zawodowej. Tematem spotkania było: „Planowanie kariery szkolnej i zawodowej”. Uczniowie dokonywali analizy swoich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, wykonywali test „Zainteresowania i skłonności zawodowe”. Celem realizowanych ćwiczeń była także ogólna analiza poszczególnych zawodów i planowanie ich ścieżki zawodowej. Zajęcia prowadziła psycholog- doradca zawodowy mgr Joanna Szczepańska – pracownik Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Kutnie.