Wewnątrzszkolny konkurs „WSPOMNIENIE O BŁOGOSŁAWIONYM JANIE PAWLE II”

W miesiącu październiku został zorganizowany konkurs religijny dotyczący osoby błogosławionego Jana Pawła II. W związku z rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża, chętni uczniowie z klas IV-VI mieli za zadanie przygotowanie prezentacji dotyczącej życia i działalności Papieża Polaka. Uczestnicy mieli okazję wykazania się nie tylko wiedzą dotyczącą osoby Jana Pawła II, ale także umiejętnościami tworzenia prezentacji multimedialnej. Poziom był bardzo wyrównany, w związku z tym jury w osobach p. Katarzyny Stolińskiej oraz p. Edyty Rożnowskiej postanowiło przyznać dwa pierwsze miejsca: Natalii Stolińskiej z kl. IV oraz Paulinie Szczepaniak z kl.V, a także dwa wyróżnienia: Ewelinie Rudkowskiej z kl.V oraz Ewie Wiśniewskiej z kl.VI. Zwycięskie prace zostały wyświetlone na apelu z okazji rocznicy wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową oraz nagrodzone drobnymi upominkami. Konkurs został zorganizowany przez p. Edytę Rożnowską.