Wstąpili w szeregi uczniów

Dnia 30.X.2012r. w Zespole Szkół w Byszewie złożyło ślubowanie 21 uczniów klasy pierwszej. Swoją obecnością wspierali ich rodzice, dziadkowie, Rada Pedagogiczna, koledzy i koleżanki ze starszych klas. Życzenia wszystkim pierwszakom złożyli: dyrektor Barbara Podolska oraz Mirosław Kaczmarek z Koła Łowieckiego „Łowiec”. Dzieci otrzymały dyplomy pasowania oraz drobne upominki od rodziców, myśliwego oraz dyrekcji szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej goście i uczniowie udali się na słodki poczęstunek.