Szkolny konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”

W dniu 16 listopada 2012r. w Zespole Szkół w Byszewie odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej pt. „Strofy o Ojczyźnie”.
Celem imprezy było propagowanie piękna poezji wśród dzieci. Konkurs miał za zadanie kształtować w młodym pokoleniu patriotyczne postawy, uczyć szacunku do ojczyzny, podtrzymywać tożsamość narodową. Była to niezwykła lekcja patriotyzmu. Ocenie podlegał: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się:

Klasa I – Wasielewski Piotr, Kumorek Piotr, Pawlak Alicja
Klasa II – Cegiełka Miłosz, Wiśniewska Wiktoria, Kaczanowska Magdalena
Klasa III – Kaźmierczak Mateusz, Sobiecka Maja