Andrzejki

W dniu 29 listopada odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. Oprócz udanej dyskoteki atrakcją dla najmłodszych były kąciki wróżb i loteria fantowa, a dla młodzieży gimnazjalnej kawiarenka. Organizacją przedsięwzięcia zajęły się Samorządy Uczniowskie pod opieką P. Moniki Kubiak i P. Edyty Rożnowskiej.