Objazdowe Miasteczko Ruchu Drogowego w szkole

Dnia 27 lutego 2013 r. zorganizowane zostały dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej zajęcia z udziałem objazdowego miasteczka ruchu drogowego ze Skierniewic, mające na celu prezentację prawidłowych zachowań na drodze i tym samym poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia trwały 2 godziny i są istotnym uzupełnieniem lekcji z wychowania komunikacyjnego mającego na celu przygotowanie dzieci do sprawdzianu na kartę rowerową.