Powiatowy konkurs plastyczny „Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe 2013”

Na przełomie lutego i marca miał miejsce powiatowy konkurs plastyczny pod tytułem „Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe 2013”. Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Komendę Powiatową Policji w Kutnie i był elementem działań prozdrowotnych realizowanych w ramach akcji zimowej 2013. Celem konkursu było propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, uświadamianie uczestnikom konkursu zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym, kształtowanie umiejętności przedstawiania tematu w pracy plastycznej oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej u dzieci i młodzieży. Wśród nagrodzonych znaleźli się także nasi uczniowie – Maja Sobiecka z kl. III zajęła II miejsce zaś praca Karoliny Graczyk została wyróżniona. Opiekunem była P. Edyta Rożnowska.