Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

W dniu 15 kwietnia 2013 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Gołębiewku. Wydarzenie rozpoczęła inscenizacja o tematyce przestrzegania praw dziecka, przygotowana przez uczniów tej szkoły. Po przedstawieniu Marek Michalak chętnie odpowiadał na pytania dzieci, które dotyczyły między innymi przestrzegania praw dziecka, stosowania wobec nich przemocy, a także codziennej pracy Rzecznika. Poruszona została również kwestia, gdzie szukać pomocy, w przypadku łamania praw dziecka.