Podsumowanie akcji charytatywnej „Cztery łapy”

W czwartek 06 czerwca 2013 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. E. Rożnowskiej odwiedzili Schronisko „Przyjaciel” dla bezdomnych psów w Kotliskach, aby przekazać dary, które zebrali podczas pierwszej edycji akcji „Cztery łapy”. Zbiórka pomocy dla zwierząt trwała 2 miesiące i odbywała się wyłącznie na terenie naszej szkoły. Uczniowie chętnie się w nią zaangażowali i przekazywali suchą oraz mokrą karmę dla psów. Akcja miała na celu głównie pomoc dla schroniska a także uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazane serce.