Międzyszkolny konkurs wiedzy o pontyfikacie błogosławionego Jana Pawła II

W październiku w naszej szkole został zorganizowany i przeprowadzony międzyszkolny konkurs wiedzy dotyczący pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum. Jego celem było poszerzenie wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, zainteresowanie jego osobą oraz pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Papieża Polaka. Pomysłodawcami i koordynatorami konkursu byli p. Edyta Rożnowska oraz ks. Sebastian Antosik.
Konkurs przebiegał na dwóch etapach – szkolnym, w którym zostali wyłonieni zwycięscy przechodzący do kolejnego etapu – międzyszkolnego. W pierwszym etapie wyłonieni zostali następujący laureaci:
I m-ce: Lewandowska Justyna kl. III a
II m-ce: Głodek Małgorzata kl. III b
III m-ce: Dyśko Lidia kl.III a
IV m-ce:
– Sienny Damian kl. III a
– Chmielewski Michał kl. III a

Wyżej wymieni uczniowie zostali zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego i wzięli udział w zmaganiach z uczniami z gimnazjum w Witoni.

Zwycięscy etapu międzyszkolnego:
I m-ce: Justyna Lewandowska ZS Byszew
II m-ce: Lidia Dyśko oraz Małgorzata Głodek ZS Byszew

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!