Święto odzyskania niepodległości

Odzyskanie naszej niepodległości jest wielkim wydarzeniem, cementującym tożsamość narodową Polaków i dającym nam należne miejsce wśród wolnych narodów świata. W tym dniu czcimy szczególnie pamięć tych, którzy przynieśli nam wolność, składając w ofierze swe życie.

Czy zatem godzi się tylko korzystać z owoców życia potomnych, nie dając nic z siebie?

„Oni walczyli o niepodległość, a ja …” – to temat wypracowania, który musiał wywołać u uczniów głębszą refleksję i skłonić chętnych do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Efektem ich prac i dyskusji z nauczycielami był spektakl teatralny pod tym samym tytułem, w którym wzięło udział kilkunastu uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.