Drzwi otwarte w naszej szkole

Obejrzyj film z wydarzenia
„Drzwi otwarte” to symbol obecny od dawna w polskiej kulturze, będący wyrazem gościnności, szczerości i serdeczności wobec przybyszów. W naszej szkole urządziliśmy „Dzień otwartych drzwi” 22 marca. Do tego wydarzenia przygotowaliśmy się szczególnie starannie. Zaprezentowaliśmy naszym gościom nie tylko wnętrza dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, lecz także chcieliśmy zwrócić uwagę na bardzo przyjazną atmosferę panującą w szkole, co jest ważnym czynnikiem stabilizującym poczucie bezpieczeństwa uczniów i stwarzającym warunki doskutecznego zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości.
W naszej szkole nie tylko nauczamy, lecz także bawimy się razem z uczniami. Przykładem tego było wystawienie sztuki teatralnej jednego z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich XIX wieku, Antoniego Czechowa, pt. „Oświadczyny”, w której wraz z uczniami: Agatą Słowińską i Patrykiem Raczyńskim wystąpił nauczyciel języka niemieckiego Piotr Stefaniak. Całe przestawienie zostało utrwalone na filmie.
Pani Katarzyna Stolińska zaprosiła najmłodsze dzieci do bawialni.
Pani Monika Kubiak i Pani Iwona Zawadzka zainteresowały dzieci i młodzież pięknymi wyrobami origami oraz z filcu. Panie poprowadziły krótki kurs z tych dziedzin rękodzieła.
Pani Iwona Bieganowska w pracowni fizyki przedstawiła młodzieży ciekawy film z dziedziny astronomii oraz krótko zaprezentowała za pomocą maszyny elektrostatycznej właściwości błyskawicy.
Wszyscy nauczyciele włączyli się aktywnie do zaprezentowania walorów naszej szkoły.