III miejsce dla Szkoły Podstawowej w Byszewie

Uczniowie SP w Byszewie w składzie: Sandra Szymańska, Maria Szubska, Kacper Czapliński oraz Witold Okrasiński zajęli III miejsce w powiatowych eliminacjach szkół podstawowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurs odbył się w dniu 15 kwietnia 2014 Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie. Zorganizowany był przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Turniej składał się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i sprawnościowej. Uczniowie rozwiązywali testu jednokrotnego wyboru, który swą tematyką obejmował pytania bezpośrednio i pośrednio związane z bezpieczeństwem na drodze.
Cześć praktyczna sprawdzała umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast część sprawnościowa badała umiejętności poruszania się rowerem po wyznaczonym torze przeszkód.
W Turnieju wzięło udział 16 drużyn ze szkół podstawowych z powiatu kutnowskiego. Wszystkim serdecznie gratulujemy!