Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych

W kwietniu 2014r. w Zespole Szkół w Byszewie odbył się szkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego, którego organizatorami byli nauczyciele języków obcych: Ewa Mikołajczyk i Iwona Maciejewska.
Konkurs języka angielskiego przeznaczony był dla uczniów klas I – III gimnazjum, natomiast niemieckiego dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Jego celem było rozbudzenie zainteresowań uczniów językiem angielskim i niemieckim, popularyzację tych języków w naszej szkole oraz promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językami obcymi.
Komisja konkursowa przyznała nagrody dla trzech pierwszych miejsc:
Język angielski: Justyna Lewandowska kl. IIIa – I miejsce, Michał Chmielewski kl. IIIa – II miejsce, Justyna Kieszkowska kl. Ia – III miejsce.
Język niemiecki: Julia Pisarkiewicz kl. V – I miejsce, Ewelina Rudkowska kl. VI i Natalia Stolińska kl. V – II miejsce, Maja Sobiecka kl. IV – III miejsce.
Każdy z laureatów otrzymał dyplom i nagrodę książkową. Nagrody wręczyła pani dyrektor życząc wszystkim dalszych sukcesów w nauce języków obcych.