Młody naukowiec dla uczniów z Byszewa

Młody naukowiec, bo tak się teraz mówi i pisze o Bartoszu Bieganowskim (24 lata) absolwencie Zespołu Szkół w Byszewie często powraca do swojej pierwszej placówki.

W gimnazjum w Byszewie Bartosz prowadzi cykl warsztatów informatycznych dla uczniów.

Zajęcia są jednym z punktów realizacji wewnątrzszkolnego projektu edukacyjnego Śladami Alana Turinga i Claude’a Shannona mającego na celu pogłębienie wiedzy na temat historii i rozwoju informatyki oraz urządzeń liczących, również poszerzenie wiadomości nt. historycznych i współczesnych zastosowań informatyki.

Prowadzący podkreśla, że robi to z ogromna przyjemnością. „To szkoła, do której zawsze będę chętnie wracał. Panuje tu wspaniała, ciepła atmosfera. To tu poznałem pierwsze wzory i twierdzenia matematyczne również odniosłem swój pierwszy poważny sukces – zostałem Mistrzem Polski wśród gimnazjalistów w konkursie informatycznym.”

Bartosz Bieganowski ukończył jednocześnie studia licencjackie na kierunku matematyka i informatyka w 2013 roku na Wydziale matematyki i Informatyki w Toruniu uzyskując ocenę bardzo dobrą na obu dyplomach. W ramach indywidualnego programu studiów realizował przedmioty przeznaczone dla doktorantów.

Obecnie jest studentem piątego roku i zajmuje się pracą badawczą. Udało mu się udowodnić istnienie rozwiązania w stanie podstawowym dla niejednorodnych nieliniowości typu quintic-cubic równania Schrӧdingera, uogólniając tym samym wyniki Badiale i Serra z 2011 roku. Bartosz Bieganowski jest współpracownikiem grupy badawczej realizującej zadania Grantu NCN. W roku 2014 wraz z trzema studentami UMK został laureatem programu „Generacja Przyszłości” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jako student był wielokrotnym laureatem konkursów matematycznych i programistycznych m. in. w 2013/14 roku zdobył nagrodę III stopnia w znanych międzynarodowych zawodach „Wiliam Lowell Putnam Mathematical Competition”, w roku 2014/2015 sukces ten powtórzył, w 2014 roku nagrodę III stopnia w prestiżowych zawodach „International Mathematics Competition for University Students”.

Lista sukcesów absolwenta szkoły w Byszewie jest bardzo długa, jednak najbardziej godne podkreślenia jest to, że jest on osobą, która bardzo chętnie dzieli się swoja wiedza z innymi. Już będąc uczniem gimnazjum w Byszewie we współpracy z nauczycielem prowadził warsztaty informatyczne dla rówieśników, będąc studentem w 2010 roku warsztaty dla uczniów I LO im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Obecnie uczestniczy i wygłasza referaty podczas licznych konferencji naukowych, jest autorem zadań i członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”.

Osiągnięcia Bartosza zostały uhonorowane przyznaniem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2014 roku.

„Śledząc swoją drogę edukacji mogę śmiało stwierdzić, że niczego bym w niej nie zmienił. Moje pierwsze kroki rozpoczęły się w Byszewie i nigdy nie posiadałem kompleksów, że jestem uczniem z prowincji. Patrząc z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że po ukończeniu gimnazjum w Byszewie bez problemu zdałem egzaminy do Liceum Akademickiego w Toruniu. Bardzo miło wspominam czasy uczniowskie, będę się starał jak najczęściej powracać do swojej pierwszej szkoły i wspierać dzieciaki.”