Spotkanie z policjantem

W dniu 6 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Byszewie odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z przedstawicielką policji w Kutnie panią Edytą Machnik. Głównym celem zajęć była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas spotkania pani policjantka przekazała uczniom wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa zarówno w dziedzinie ruchu drogowego, korzystania z Internetu, kontaktów z obcymi osobami a także ataku psa. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych i przede wszystkim pożytecznych rzeczy z zakresu bezpieczeństwa, zapoznali się z procedurami a także konsekwencji niewłaściwych zachowań w wyżej wymienionych przypadkach. Pani policjantka nie tylko opowiadała o wszelkich zagrożeniach ale również prezentowała z udziałem uczniów postawy przydatne w konkretnych sytuacjach zagrażających im życiu. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu zarówno poprzez zaangażowanie w pokazy poszczególnych postaw jak również poprzez zadawanie pytań w przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz udzielając odpowiedzi na zagadki pani policjantki.