Ogólnopolski Sprawdzian Umiejętności Trzecioklasisty

Dnia 16.04.2015 w Zespole Szkół w Byszewie w klasie III przeprowadzono Ogólnopolski Sprawdzian Umiejętności Trzecioklasisty. Do testu przystąpiło 21 uczniów. Dzieci musiały wykazać się wiedzą z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej. Celem było uzyskanie informacji o poziomie umiejętności uczniów, którzy kończą I etap kształcenia. Test sprawdzał umiejętność czytania pisania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Arkusz z języka polskiego składał się z 12 zadań, a z matematyki z 14. O godzinie 9.00 uczniowie z dużym zapałem przystąpili do rozwiązywania zadań. Teraz z niecierpliwością oczekują na wyniki.