Czy to magia??? Nie, to czysta nauka

We wtorek 09 lutego 2016 roku do naszej szkoły zawitała grupa specjalizująca się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez interaktywne spektakle. Animatorzy przeprowadzili żywą lekcję przyrody dla uczniów klas I-VI oraz I-III gimnazjum. Podczas spektaklu zaprezentowali proste eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi. Uczniowie dowiedzieli się m.in. na czym polegają: gwałtowny samozapłon siedmiotlenku manganu, rozkład termiczny glukonianu wapnia, wytwarzanie domowym sposobem helu itp. Ponadto zostały zaprezentowane podstawy anatomii budowy ludzkiego ciała oraz omówione podstawowe funkcje życiowe organizmu. Dzieci nie tylko mogły podziwiać eksperymenty wykonywane przez animatorów, ale także brać w nich czynny udział.