Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Byszewie

Dni Ziemi obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które obyły się w miniony piątek. Organizatorzy – Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej oraz panie wychowawczynie klas I-III przygotowały z tej okazji wiele atrakcji i niespodzianek.
W tym wyjątkowym dniu w naszej szkole dominowała zieleń. Wszyscy uczniowie postarali się, aby choć kawałek ich garderoby był właśnie w tym kolorze. Ponadto został zorganizowany pokaz mody ekologicznej, podczas którego dzieci zaprezentowały, własnoręcznie wykonane z surowców wtórnych, kreacje. Nasi najmłodsi z klas I-III przedstawili krótkie scenki prezentujące postawy wzorowego mieszkańca Ziemi oraz wzięli udział w konkursie plastycznym. Każda klasa przygotowała okrzyk zachęcający do dbania o naszą Planetę. Klasy IV-VI dodatkowo wykonały plakaty promujące postawy proekologiczne. Dzień Ziemi zakończyliśmy składając „Ślubowanie Młodego Ekologa” obiecując dbanie o naszą Planetę codziennie, nie tylko w dniu Jej święta.