Ogólnopolski Turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

Dnia 21 IV 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Byszewie brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Kutnie. Turniej składał się z trzech części: teoretycznej, praktycznej z udzielenia pierwszej pomocy i sprawnościowej. Sprawdzian teoretyczny polegał na rozwiązywaniu testu jednokrotnego wyboru, który obejmował pytania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W części praktycznej drużyna miała udzielić pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. W części sprawnościowej były oceniane umiejętności jazdy na rowerze podczas pokonywania toru przeszkód. Reprezentantami byli uczniowie klasy IV w składzie: Anielak Milena, Alicja Pawlak, Maciej Szatkowski. Drużyna zajęła IV miejsce na 18 drużyn z powiatu kutnowskiego. Zaś Alicja Pawlak zdobyła III miejsce w rozwiązywaniu testów . Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczniowie ci po raz pierwszy brali udział w konkursie.
GRATULUJEMY!!!