Ciekawe zajęcia dla gimnazjalistów

W dniach 4-5 maja 2016 r. dla uczniów klas drugich gimnazjum odbył się cykl ciekawych zajęć prowadzonych przez naszego absolwenta – Bartosza Bieganowskiego, obecnie doktoranta na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Podczas dwugodzinnych warsztatów informatycznych uczniowie zapoznali się z pojęciem wirtualizacji oraz utworzyli własne maszyny wirtualne, w ramach których przeprowadzili instalację systemu. Podczas zajęć z fizyki, w związku z 30-tą rocznicą katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, uczniowie zapoznali się z zasadą działania elektrowni jądrowych oraz z przyczynami i skutkami awarii w Czarnobylu. Jednocześnie dowiedzieli się dużo na temat energetyki jądrowej.