Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Mury naszej szkoły na dobre żegnali absolwenci klas IIIa i IIIb natomiast absolwenci klasy VI  po wakacjach zasilą szeregi naszych gimnazjalistów.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, pani dyrektor Barbara Podolska przywitała zaproszonych gości, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. Następnie zostały wręczone: listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów, którzy uzyskali świadectwa  z wyróżnieniem, stypendia  oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, stuprocentową frekwencję, nagrody dla najlepszych sportowców naszej szkoły.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas III. Na zakończenie prowadzący podziękowali nauczycielom za ich wysiłek oraz życzyli dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom, koleżankom i kolegom słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Na koniec uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie pozostałych świadectw i pożegnanie z wychowawcami.