Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym realizowaliśmy program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Kutnie .

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie                       w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców                        w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzieci uczestniczyły w 5 zajęciach warsztatowych z  wykorzystaniem szeregu ciekawych form i metod pracy jak wycieczki, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne oraz wykonywanie prac plastycznych.  W  formie pantominy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, projektowały własne znaczki mówiące o szkodliwości palenia tytoniu.  Zajęcia dydaktyczne umilał dinozaur Dinuś, który nauczył dzieci wesołej piosenki.

Koordynatorem programu w przedszkolu była pani Wioletta Modlińska.