Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

W dniu 1 września odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

Pani dyrektor Barbara Podolska bardzo serdecznie powitała wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi. W nowym roku szkolnym pani dyrektor życzyła uczniom sukcesów w nauce, rodzicom zadowolenia ze swoich pociech,  a nauczycielom wytrwałości i sukcesów w pracy zawodowej. Po oficjalnej części uczniowie i rodzice spotkali się z wychowawcami klas.

Nowy rok szkolny to nowe zadania, wyzwania i wydarzenia jednak nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na nauczycieli i dyrekcję placówki.