„PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO” KONKURS MULTIMEDIALNY

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej.

Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otaczamy wyjątkową czcią. Rozważanie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie.

Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego Matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie.

W celu zaangażowania jak najliczniejszej rzeszy młodzieży do jeszcze głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w październiku został zorganizowany konkurs. Uczniowie gimnazjum mieli za zadanie zrobić prezentację multimedialną tematem nawiązującą do modlitwy różańcowej.

Jury w osobach pani E. Rożnowskiej oraz K. Stolińskiej,  po przeanalizowaniu nadesłanych prac przyznało I miejsce Julii Pisarkiewicz z klasy IIG, oraz

II miejsce Rozalii Ratajczyk z klasy IIIA.

Zwycięskie prezentacje zostały nagrodzone. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie a zwyciężczyniom gratulujemy.