Spotkanie dotyczące profilaktyki nowotworowej raka piersi w gimnazjum

22 listopada 2016 roku  w Zespole Szkół w Byszewie odbyło się spotkanie adresowane do uczennic klasy II i III gimnazjum dotyczące profilaktyki nowotworowej raka  piersi. Warsztaty poprowadziły członkinie Stowarzyszenia Kutnowskiego Klubu Amazonek: p. Dorota Pasińska – Swendrowska – amazonka , p. Dorota Grabowska – położna Szpitala Samorządowego w Kutnie. Spotkanie miało na celu przekonanie młodych kobiet do regularnego badania piersi. Niewiele z nich zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że niebadane piersi mogą okazać się miejscem występowania nowotworu.

Przedstawicielki Kutnowskiego Stowarzyszenia Klubu Amazonek  dokładają wielu starań, by zachęcać dziewczęta do badań profilaktycznych, będących ważnym ogniwem w walce z nowotworami i dlatego chętnie przyjechały do naszego gimnazjum, by porozmawiać na ten temat z zainteresowanymi osobami. Na swoim przykładzie udowodniły, że z chorobą można wygrać, badając się regularnie. Rozmawiały także       o badaniach ginekologicznych, o związanych z nimi obawach, o rozpoznawaniu guzków w piersiach. Spotkanie dopełniły warsztaty dotyczące samokontroli piersi, podczas których (korzystając z modelu piersi do samokontroli) uczennice mogły samodzielnie wykonać badanie piersi oraz miały możliwość wykrycia guzków znajdujących się w ich obrębie.  Na zakończenie spotkania uczennice gimnazjum otrzymały foldery informacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi oraz specjalne zawieszki pod prysznic z instrukcją samobadania piersi. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające.