Uczniowie zdobywają kartę rowerową

Dnia 19 czerwca 2017 r. uczniowie kl. V przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:

  • jazdę po łukach,
  • wykonywanie manewrów:

-skręcanie w prawo

-skręcanie w lewo

-zawracanie

-omijanie przeszkód

-wymijanie

-włączanie się do ruchu

-zatrzymanie

  • upewnienie się o możliwości jazdy,
  • płynne ruszanie z miejsca,
  • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
  • jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,
  • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali;

– policjant –starszy aspirant Jacek Czerniawski

– komisja w składzie : dyrektor szkoły –pani Barbara Podolska

koordynator wychowania komunikacyjnego- pani Monika Szymaniak

nauczyciel zajęć technicznych – pani Małgorzata Ambroziak

Niektórzy uczniowie zostali pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego oraz szczęśliwi posiadaczami – pierwszego w życiu „prawa jazdy”.