Z wizytą w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Uczniowie klas I-III odbyli podróż do przeszłości,  dokonując zaskakujących odkryć, poznając  historię i obrzędowość wsi mazowieckiej  z przełomu XIX i XX wieku. Dzieci uczestniczyły w zajęciach „Len – od ziarenka do nitki”, podczas których dowiedziały się na czym polega międlenie, klepanie i czesanie. Wzięły też udział w lekcji, gdzie poznały historię pszczelarstwa, a także samodzielnie wykonały  świeczki z węzy. Dużą atrakcją była przejażdżka wozami, ognisko z kiełbaskami i spacer po skansenie.