Spotkanie z policjantem

16 marca 2019 r. uczniowie klasy VII uczestniczyli w spotkaniu z sierż. Darią Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Głównym tematem rozmowy była  odpowiedzialność prawna nieletnich. Policjantka zapoznała uczniów z niektórymi  przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wyjaśniła uczniom kilka zagadnień prawnych, m.in.: kim jest osoba nieletnia, przejawy demoralizacji wśród nieletnich. Mówiła również o agresji i przemocy wobec rówieśników – bójki i pobicia, zasady zachowania się w szkole i poza nią, a także ich konsekwencje. Funkcjonariuszka Policji poruszyła także zagadnienia związane z cyber-zagrożeniami i skutkami niewłaściwego korzystania z internetu. Wspomniała również o obecnym wśród młodzieży języku nienawiści.

Przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat zachowań ryzykownych i niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że spotkanie pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole, jak i poza nią.

W zajęciach brali udział wcześniej uczniowie klas gimnazjalnych.