Program „Aktywna tablica”

Gmina Kutno uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 56.000,00zł zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie – przyznana dotacja: 14.000,00zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku – przyznana dotacja: 14.000,00zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie – przyznana dotacja: 14.000,00zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach – przyznana dotacji: 14.000,00zł.

Zostaną zakupione tablice interaktywne oraz interaktywne monitory dotykowe. Udział w programie pomoże uczniom i nauczycielom rozwijać umiejętności stosowania nowoczesnej technologii
informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.