Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół

W dniu 27 sierpnia br. w budynku Urzędu Gminy Kutno, Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska wręczyła powierzenia stanowisk dyrektorom szkół. Powierzenia na okres 5 lat otrzymali:

Pani Beata Cieślak – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,

Pani Barbara Podolska – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,

Pan Paweł Józwiak – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku.

Pani Wójt przekazała gratulacje dyrektorom, podkreśliła, że edukacja i wychowanie młodych ludzi jest jednym z priorytetów dla samorządu gminy Kutno. Życzyła także dyrektorom wytrwałości w dążeniu do realizacji celów, wielu sukcesów oraz pomyślności na kolejne lata pracy.