Pamiętamy o wrześniu 1939

W pierwszym tygodniu września podczas lekcji wychowawczych odbyły się pogadanki na temat września 1939r. 80 lat po wybuchu II Wojny Światowej wychowawcy akcentowali okrucieństwo wydarzeń wojennych. Podkreślali cenę wolności i szerzyli pamięć o ofiarach. Dzięki pogadankom dzieci rozpoczęły naukę świadome wartości edukacji w wolnym kraju.

W holu szkoły umieszczono gazetkę edukacyjną upamiętniającą 80-tą Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej.