Treści patriotyczne priorytetem w naszej szkole

W dn. 25 września uczniowie klas VI, VII i VIII pod opieką wychowawców odwiedzili KDK i obejrzeli historyczny film biograficzny „Piłsudski” reż. Michała Rosy.

Przedsięwzięcie było jednym z działań zaplanowanych w Planie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły na rok szkolny 2019/2020 mających na celu promowanie postaw zwiększających świadomość narodową oraz pobudzanie szacunku wobec tradycji i historii narodowej.

Podczas pobytu w Kutnie, po seansie filmowym dzieci odwiedziły pizzerię świętując w ten sposób nadchodzący Dzień Chłopca.

Tak zorganizowana forma wspólnie spędzonego czasu pozwoliła wychowawcom na równoległą realizację dwóch zadań: ekranowej lekcji historii i patriotyzmu oraz obchodów uroczystości klasowych i integrację grupy rówieśniczej. Wszyscy uczniowie wyrazili zadowolenie z wycieczki.