Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 14 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystości brali udział przedstawiciele organu prowadzącego szkołę Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Pani Joanna Kajszczarek. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Janusz Kołodziejski Dyrektor biura poselskiego Posła RP Tadeusza Woźniaka, Pani Barbara Tomczak – radna, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, emerytowani nauczyciele szkoły: Pan Jan Ścibor, były dyrektor szkoły, Pani Halina Ścibor, Pani Jadwiga Sierocka oraz Pani Mirosława Krajewska. Na akademię przybyli również: Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kutno Pan Michał Łuczak, dyrektorzy szkół z Wroczyn i Strzegocina Pani Beata Cieślak i Pani Beata Jurkowska-Przybysz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bernardetta Truskolawska, sołtys sołectwa Byszew Pani Wiesława Kowalska. Uroczystość uświetnili swoją obecnością licznie zaproszeni rodzice okoliczni mieszkańcy i absolwenci.

Akademię rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor Barbara Podolska powitała zebranych gości i poprosiła o głos Panią Wójt, która w swoim przemówieniu podkreśliła jak istotne jest kształtowanie patriotyzmu wśród młodych ludzi.

Część artystyczna zatytułowana „Podróż do wolności” została przygotowana przez nauczycieli P. Iwonę Bieganowska, Dorotę Grzybek, Katarzynę Stolińską i Iwonę Zawadzką. Uczniowie zaprezentowali wiersze polskich poetów i pieśni patriotyczne w czterech częściach zatytułowanych: „Stacja Niewola”, „Stacja Powstania”, „Stacja I Wojna Światowa” i „Stacja Wolność”.

Po części artystycznej głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bernardetta Truskolawska. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali kilka pieśni patriotycznych. Spotkanie zostało zakończone odśpiewaniem „Roty”. Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek w postaci ciasteczek w kształcie symboli narodowych.