Pasowanie na Przyjaciela Przyrody

Dnia 27XI-2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania dzieci z klasy ,,0’’ na ,,Przyjaciela Przyrody’’. Uroczystość odbyła się w ramach zadań realizowanych przez szkolne koło LOP. Gościem honorowym oprócz rodziców, grona pedagogicznego ,młodszych i starszych kolegów była Pani Ewa Łompieś – sekretarz zarządu okręgu koła LOP w Kutnie.
Klasa ,,0’’ zaprezentowała się w montażu słowno-muzycznym pt. ,,Na ekologicznej ścieżce’’. Po części artystycznej dzieci złożyły ślubowanie ,a potem kolejno zostały pasowane na Przyjaciela Przyrody. Każde dziecko z rąk Pani z koła LOP-Ewy Łompieś otrzymało legitymację potwierdzającą przynależność do SK LOP. Na zakończenie młodzi członkowie LOP wystąpili w pokazie mody jesiennej.

30