Projekt „Aktywna tablica”

Szkoła nasza w ramach projektu „Aktywna tablica” otrzymała trzy tablice interaktywne, które w zdecydowany sposób przyczyniły się do podniesienia jakości nauczania. Tablice zamontowane zostały w dwóch salach edukacji wczesnoszkolnej i w pracowni przyrodniczo-geograficznej. Pomoc ta umożliwiła nauczycielom, w jeszcze ciekawszej formie, realizować podstawę programową, wykorzystywać nowe formy i metody pracy, które uatrakcyjniają zajęcia. Ponadto  tablice znalazły zastosowanie na zajęciach dodatkowych, podczas których uczniowie rozwijają swoje zdolności na różnych  płaszczyznach.