Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa już w realizacji.

Popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów jest jednym z ważnych zadań szkoły. W naszej szkole przedsięwzięcie to zostało wsparte realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu uzyskaliśmy dotację na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej.

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych, jest również  wsparciem w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.