Czar wspomnień

Uczniowie klas I – III spotkali się z przewodniczącym Kombatantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych panem Andrzejem Zielonką, który opowiedział dzieciom historie z okresu II wojny światowej usłyszane od swoich podopiecznych – kombatantów, którzy żyli w tym okropnym czasie. Dla naszych uczniów była to  niezwykła lekcja historii. Mogli też zaobserwować  jaki Ci ludzie, często mimo młodego wieku, wykazywali się  patriotyzmem.