Ponadnarodowa mobilność uczniów z Byszewa

Pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie bierze udział w realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Przedsięwzięcie zatytułowane „Na horyzoncie-zadbajmy o nasze dziedzictwo” zostało przygotowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Byszewie-Barbarę Podolską, Katarzynę Stolińską, Iwonę Bieganowską, Iwonę Maciejewską. Zaplanowano wyjazd grupy dwudziestu uczniów pod opieką czterech nauczycieli do szkoły w Rumunii. Głównym celem jest wzmocnienie wybranych kompetencji kluczowych, integracja podstawy programowej kilku przedmiotów.

Wspólna nauka i zabawa uczniów pozwoli na odkrycie różnic i podobieństw dwóch państw-regionów. Uczestnicy projektu będą porównywać różne aspekty życia szkolnego, społecznego i kulturowego.

Zdobyte doświadczenia to również przełamanie barier komunikacyjnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, szczególnie istotne dla uczniów z mniejszymi szansami.

Koszt całego przedsięwzięcia to 94.562zł.

Dalsze informacje na temat realizacji projektu będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły i Facebooku.