Aktywna tablica – szkolenie dla nauczycieli

Dnia  11 lutego 2020 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Pani Katarzyna Stolińska przeprowadziła szkolenie nt. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej TIK.

Tematyka dotyczyła tablicy interaktywnej przy pomocy której nauczyciel podczas zajęć podnosi efektywność w codziennej pracy, zwiększa aktywność i motywację uczniów. Praca z tablicą multimedialną pozwala stworzyć warunki do nabywania i rozwijania nowych umiejętności. Wspiera również nauczyciela w szeroko pojętym procesie edukacji technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi.

Podczas szkolenia nauczyciele poznali różne modele wykorzystania TIK w szkole.

Posługując się odpowiednimi narzędziami, nauczyciel może planować , organizować oraz wykorzystywać elementy odwróconej lekcji, w tym interaktywne filmy, quizy itp.