Ciekawostki ze świata nauki

W dn. 26.02.20 naszą szkołę odwiedził p. Bartosz Bieganowski nauczyciel akademicki UMK w Toruniu. P. Bartosz jest doktorem nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka i posiada również wykształcenie fizyczne i informatyczne.

Miło nam również podkreślić, że dr Bieganowski jest absolwentem naszej szkoły i jak sam podkreśla zawsze chętnie do nas wraca.

P. Bartosz przedstawił uczniom klas IV, V, VI ciekawą prelekcję nt. wszechświata. W szczególności uczniowie pozyskali informacje dot.:

– budowy i badań Układu Słonecznego,

– elementów ewolucji wszechświata i jego rozmiarów

Znaczna część spotkania poświęcona była technologiom badania kosmosu.

W późniejszej części dnia dr Bieganowski spotkał się ze starszymi uczniami z klasy VII i VIII, a tematyką była energetyka jądrowa. Uczniowie podczas prelekcji zapoznali się z realnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w Europie oraz możliwościami uzyskiwania jej z różnych źródeł.

Znaczna część prelekcji poświęcona była zasadzie działania elektrowni jądrowych w porównaniu z węglowymi.

Obie prelekcje wzbudziły wśród uczniów zainteresowanie. Ze strony młodzieży pojawiły się ciekawe i wnikliwe pytania. Uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z ciekawych, otwartych naukowo dziedzin.