Majowe Święta Narodowe

Zbliżają się Majowe Święta Narodowe, dziś jako społeczność szkolna nie możemy obchodzić tych świąt w szkole. Jednak my nauczyciele wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły chcemy podkreślić wagę wydarzeń historycznych, które wywarły ogromny wpływ na nasze losy. Pragniemy, aby nasi nawet najmłodsi uczniowie dorastali w świadomości narodowej, pielęgnowali tradycje i szanowali symbole narodowe.

Polska to nasz świat.  Każdy porządek w państwie, żeby był trwały, musi być spisany i na papierze i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli, w sercach, żeby życzliwie i wytrwale ten porządek spełniali. Nasza szkoła swój porządek spisany ma na papierze w postaci statutu. Polska także ma swój spisany porządek państwowy, czyli Konstytucję, bo tak się ustawa nazywa.

229 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3  Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadniczą.

Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Rocznica uchwalenia konstytucji była wielkim świętem państwowym w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – Święta Narodowego.

Informacja o konstytucji 3 maja

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

Kto jest autorem tekstu konstytucji? Czy powstał on jednego dnia? Jak wyglądał przebieg obrad Sejmu Wielkiego w dniu 3 maja 1791 r.? I co wspólnego z tym wydarzeniem ma Jan Matejko, malarz z zupełnie innej epoki? Na te i inne pytania odpowiada nasz kustosz Sławomir Szczocki – historyk Muzeum na Zamku Królewskim w Warszawie.

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I

Dlaczego flaga Polski jest biało- czerwona?

https://www.youtube.com/watch?v=1JNc0BqkkwI

Polska Flaga – Piosenka na Święto Flagi

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0

Jaki znak Twój?

https://www.youtube.com/watch?v=RXjuQ0wyIWA

Co roku nasi uczniowie i harcerze licznie angażowali się w obchody Narodowych Świąt Majowych.

W tym roku cała społeczność szkolna spotka w sieci.