Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 było wyjątkową chwilą dla całej społeczności szkolnej, ale szczególne znaczenie miało dla uczniów klasy ósmej. Uczniowie żegnali mury naszej szkoły.

W dniu 26. czerwca uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie przebiegła dwuetapowo. Organizacja ta wyniknęła z troski i dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Oficjalnie rok szkolny zakończyła Pani Dyrektor Barbara Podolska, łącząc się online z całą społecznością szkolną za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Narzędzia doskonale znanego wszystkim uczniom i rodzicom, z codziennej pracy podczas nauczania zdalnego.

Podczas spotkania online Pani Dyrektor dziękowała uczniom i rodzicom za postawę i wsparcie w trudnym roku szkolnym, życząc udanych i bezpiecznych wakacji. Dziękowała również nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracę przebiegającą w nietypowych i utrudnionych warunkach.

Dyrektor Szkoły miała przyjemność odczytać list kierowany do społeczności szkolnej od Wójta Gminy Kutno, Pani Justyny Jasińskiej, oraz złożyć gratulacje i przekazać informacje o nagrodach dla uczniów, którzy wyróżnili się w sporcie oraz stypendiach ufundowanych przez Wójta Gminy Kutno dla uczniów, którzy wyróżnili się bardzo wysokimi wynikami w nauce i w zachowaniu. Tegorocznymi stypendystami zostali:

  • Julia Krzewicka, klasa IV, średnia ocen: 5.1, wzorowe zachowanie;
  • Wiktoria Rzeźnicka, klasa V, średnia ocen: 5.33, wzorowe zachowanie;
  • Maria Baranowska, klasa V, średnia ocen: 5.25, wzorowe zachowanie;
  • Maria Stolarczyk, klasa V, średnia ocen: 5.17, wzorowe zachowanie.

Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych dla uczniów.

Szczególnie wzruszającą część spotkania online stanowiło pożegnanie absolwentów. Po ciepłych słowach skierowanych przez Panią Barbarę Podolską do ósmoklasistów, udostępniony został film nagrany przez absolwentów i ich wychowawcę Panią Iwonę Bieganowską. Film zawierał podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w sprawy dydaktyczne i wychowawcze oraz bogatą prezentację wspomnień w formie fotografii absolwentów z perspektywy ośmiu lat. Pamiątkowy film został udostępniony na stronie i Facebooku szkoły.

Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska pamiętała również o absolwentach, przekazując wraz z gratulacjami i życzeniami symboliczne figurki z wygrawerowanym pamiątkowym napisem:

Nauka, to podróż,
która trwa całe życie.
Jest pełna pytań,
na które warto
poznać odpowiedź.

Stosując się do wytycznych bezpieczeństwa, również druga część zakończenia roku szkolnego przebiegła w sposób nietypowy. Każda z klas przybyła do szkoły na wyznaczoną godzinę. Rodzice i uczniowie indywidualnie odebrali świadectwa i nagrody od wychowawcy.