Wakacyjne spotkanie zuchowe

Dla gromad zuchowych z naszej szkoły data 15 lipca na duże znaczenie, bowiem jako członkowie Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich zuchy i harcerze pamiętają o rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. W tym roku odbył się piknik, podczas którego dzieci mogły sprawdzić się w różnych konkurencjach jak: rozkładanie namiotu, sadzenie kwiatów, projektowanie mody ekologicznej. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, na które przybyło wielu gości w osobach pani wójt Justyny Jasińskiej, dyrektorki SP w Byszewie-Barbary Podolskiej i  dyrektorki Centrum Kultury Gminy Kutno-Justyny Ozdowskiej.