Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 14 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości brali udział przedstawiciele organu prowadzącego szkołę Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kutno Pani Joanna Kajszczarek. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Janusz Kołodziejski Dyrektor biura poselskiego Posła RP Tadeusza Woźniaka, Pani Barbara Tomczak – radna, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury, emerytowani

Czytaj więcej


Treści patriotyczne priorytetem w naszej szkole

W dn. 25 września uczniowie klas VI, VII i VIII pod opieką wychowawców odwiedzili KDK i obejrzeli historyczny film biograficzny „Piłsudski” reż. Michała Rosy. Przedsięwzięcie było jednym z działań zaplanowanych w Planie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły na rok szkolny 2019/2020 mających na celu promowanie postaw zwiększających świadomość narodową oraz pobudzanie szacunku wobec tradycji i historii narodowej. Podczas pobytu w Kutnie, po seansie filmowym dzieci odwiedziły pizzerię

Czytaj więcej


Pamiętamy o wrześniu 1939

W pierwszym tygodniu września podczas lekcji wychowawczych odbyły się pogadanki na temat września 1939r. 80 lat po wybuchu II Wojny Światowej wychowawcy akcentowali okrucieństwo wydarzeń wojennych. Podkreślali cenę wolności i szerzyli pamięć o ofiarach. Dzięki pogadankom dzieci rozpoczęły naukę świadome wartości edukacji w wolnym kraju. W holu szkoły umieszczono gazetkę edukacyjną upamiętniającą 80-tą Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej.


Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół

W dniu 27 sierpnia br. w budynku Urzędu Gminy Kutno, Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska wręczyła powierzenia stanowisk dyrektorom szkół. Powierzenia na okres 5 lat otrzymali: Pani Beata Cieślak – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach, Pani Barbara Podolska – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Pan Paweł Józwiak – stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.

Czytaj więcej


Program „Aktywna tablica”

Gmina Kutno uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 56.000,00zł zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie – przyznana dotacja: 14.000,00zł, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku – przyznana dotacja: 14.000,00zł, Szkoła Podstawowa im. Kornela

Czytaj więcej


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo, w naszej szkole realizowany będzie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zachęcamy do zapoznania się z informacją.


Dzieci z terenu Gminy Kutno na Dniu Dziecka w Uniejowie

W dniu 30 maja 2019 r. uczniowie szkół podstawowych dla których Gmina Kutno jest organem prowadzącym uczestniczyła w Dniu Dziecka w Uniejowie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Innowatorów Wsi. Na zielonych terenach nieopodal Term w Uniejowie zorganizowano dzień pełen atrakcji m.in. darmowe wejścia na termy, pokazy kulinarne w wykonaniu mistrzów kuchni, cenne prelekcje, koncerty oraz liczne gry i zabawy. Akcja miała również na celu podniesienie

Czytaj więcej


NASI UCZNIOWIE W NIEMCZECH

W celu rozbudzania zainteresowań turystyką oraz poznawania tradycji, zabytków kultury, historii i środowiska państw sąsiadujących  z Polską, w maju została zorganizowana kilkudniowa wycieczka do Szwajcarii Saksońskiej w Niemczech. Swoją zagraniczną przygodę uczniowie rozpoczęli od zwiedzania Drezna, gdzie mogli podziwiać głownie zabytkową część miasta. Na trasie wędrówki po Dreźnie znalazły się m.in. takie perełki niemieckiej kultury jak: barokowy zespół pałacowy Zwinger, Albertium, Katedra Świętej Trójcy

Czytaj więcej


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”   Na przełomie marca i kwietnia odbyły się kolejne etapy XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Na szczeblu szkolnym wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy reprezentowali naszą szkołę w etapie gminnym. Byli to następujący uczniowie: Kategoria wiekowa IV-VI: Szymon Iżyński, Michał Stefański oraz Igor Szczepaniak Kategoria wiekowa VII,VIII i III gimnazjum Miłosz Cegiełka, Cyprian Kuciapski oraz

Czytaj więcej


Spotkanie z policjantem

16 marca 2019 r. uczniowie klasy VII uczestniczyli w spotkaniu z sierż. Darią Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Głównym tematem rozmowy była  odpowiedzialność prawna nieletnich. Policjantka zapoznała uczniów z niektórymi  przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wyjaśniła uczniom kilka zagadnień prawnych, m.in.: kim jest osoba nieletnia, przejawy demoralizacji wśród nieletnich. Mówiła również o agresji i przemocy wobec rówieśników – bójki i pobicia, zasady zachowania się

Czytaj więcej