Walentynki

Dnia 14-stego lutego dzieci z klasy „0” obchodziły Walentynki, święto prawdziwej przyjaźni i miłości. Poznały genezę tej uroczystości, jej tradycję oraz sposób celebrowania. Następnie dzieci własnoręcznie wykonały kartki walentynkowe i włożyły je do specjalnej skrzynki. Ponadto, przedszkolaki układały dywan w kształcie serca z małych, wyciętych serduszek. Z zawieszonymi na szyi emblematami serc dzieci śpiewały i tańczyły. Nie zabrakło oczywiście kolorowanek o tematyce walentynkowej. Wiele

Czytaj więcej


Ponadnarodowa mobilność uczniów z Byszewa

Pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie bierze udział w realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Przedsięwzięcie zatytułowane „Na horyzoncie-zadbajmy o nasze dziedzictwo” zostało przygotowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Byszewie-Barbarę Podolską, Katarzynę Stolińską, Iwonę Bieganowską, Iwonę Maciejewską. Zaplanowano wyjazd grupy dwudziestu uczniów pod opieką czterech nauczycieli do

Czytaj więcej


Czar wspomnień

Uczniowie klas I – III spotkali się z przewodniczącym Kombatantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych panem Andrzejem Zielonką, który opowiedział dzieciom historie z okresu II wojny światowej usłyszane od swoich podopiecznych – kombatantów, którzy żyli w tym okropnym czasie. Dla naszych uczniów była to  niezwykła lekcja historii. Mogli też zaobserwować  jaki Ci ludzie, często mimo młodego wieku, wykazywali się  patriotyzmem.


Bal karnawałowy

7 lutego w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowy. Brały w nim udział dzieci z wszystkich klas oraz ich rodzice. Na sali gimnastycznej uczniowie tańczyli oraz uczestniczyli w licznych zabawach i konkursach, które prowadził DJ. Wszystkie dzieci były przebrane za różne postacie z gier i bajek. Otrzymały słodkie upominki. Zabawa zakończyła się po kilku godzinach. Tegoroczny bal możemy uznać za bardzo udane przedsięwzięcie!


Konkurs Recytatorski „Piękna nasza Polska cała…”

Uczniowie klas I- III prezentowali swoje umiejętności recytatorskie podczas konkursu  „Piękna nasza Polska cała i niech taka pozostanie”. Występy oceniało jury w składzie Marlena Kluk z sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Monika Kujawska w Gminnej Biblioteki w Byszewie i Andrzej Zielonka -przewodniczący Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Po burzliwych obradach komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby: Hanię Skalską, Kornelię Wasiak, Julię Gamalczyk , Oliwię

Czytaj więcej


Bezpieczne ferie zimowe

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dot. bezpiecznego spędzania czasu w trakcie ferii zimowych.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa już w realizacji.

Popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów jest jednym z ważnych zadań szkoły. W naszej szkole przedsięwzięcie to zostało wsparte realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu uzyskaliśmy dotację na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych, jest również  wsparciem w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zadanie jest

Czytaj więcej


Projekt „Aktywna tablica”

Szkoła nasza w ramach projektu „Aktywna tablica” otrzymała trzy tablice interaktywne, które w zdecydowany sposób przyczyniły się do podniesienia jakości nauczania. Tablice zamontowane zostały w dwóch salach edukacji wczesnoszkolnej i w pracowni przyrodniczo-geograficznej. Pomoc ta umożliwiła nauczycielom, w jeszcze ciekawszej formie, realizować podstawę programową, wykorzystywać nowe formy i metody pracy, które uatrakcyjniają zajęcia. Ponadto  tablice znalazły zastosowanie na zajęciach dodatkowych, podczas których uczniowie rozwijają

Czytaj więcej


Inwazja św. Mikołajów

Uczniowie klas I- III w strojach Mikołajów ruszyli do Kutna, aby wziąć udział w Miejskiej Wigilii. Zadaniem dzieci było częstowanie mieszkańców cukierkami. Obdarowywanie innych sprawiło zuchom ogromną radość i satysfakcję, dlatego po spełnionej misji mogły wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych z tej okazji nie tylko dla dzieci.


Spotkanie z myśliwym

Dnia 18 grudnia 2019 roku odwiedził nas niezwykły gość. Był to myśliwy z Koła Łowieckiego ,,Łowiec’’ z Łodzi pan Edward Ozdobiński. Celem tego spotkania było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zapoznanie ze strojem myśliwego i rolą, jaką pełni w lesie. Pan myśliwy zwrócił uwagę na konieczność dbania o zwierzęta, dokarmiania ich zimą, szanowania ich środowiska naturalnego. Pan Edward pokazał plansze ze zwierzętami leśnymi, w skrócie scharakteryzował

Czytaj więcej