Bezpieczeństwo uczniów (COVID-19)

Koordynatorem ds. bezpieczeństwa w szkole jest mgr Iwona Bieganowska.


Szanowni Państwo,

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w klasa IV-VIII została przedłużona do końca lutego br.

Oddziały I-III oraz oddział przedszkolny kontynuują pracę w trybie stacjonarnym bez zmian.


Szanowni Państwo,
na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), Dz. U. 2021, poz. 202 nauka zdalna w klasach IV-VIII została przedłużona do dnia 14 lutego br.

Oddziały I-III oraz oddział przedszkolny kontynuują pracę w trybie stacjonarnym bez zmian.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Szanowni Państwo,
na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. oddziały I-III od dnia 18 stycznia 2021 r. kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć w dotychczasowych salach lekcyjnych. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego. Pobyt dzieci w szkole będzie odbywał się w reżimie sanitarnym w zgodzie z powyższymi wytycznymi. Przerwy dzieci będą spędzały wyłącznie w wyznaczonych sektorach holu szkolnego. Szczegóły dojazdów do i ze szkoły przedstawią Państwu wychowawcy klas.

Uczniowie korzystają z wyznaczonych wejść oraz szatni:

 • oddział przedszkolny: wejście III, szatnia na parterze przy wejściu III;
 • klasa I: wejście I, szatnia nr 11 (w piwnicy);
 • klasa II: wejście IV, szatnia na parterze w holu szkoły; przy sali 20;
 • klasa III: wejście II, szatnia nr 7 (w piwnicy).

Wyznaczone wejścia do szkoły


Szanowni Państwo,
na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 2111) ferie zimowe dla uczniów odbędą się w terminie 4-17 stycznia 2021 r.


Szanowni Państwo,
tryb nauczania zdalnego w całej szkole został przedłużony do dnia 3 stycznia 2021 r. mocą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 2087).


Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1870) informujemy, że tryb nauczania zdalnego w klasach IV-VIII realizowany będzie do dnia 8-go listopada.
Jednocześnie informujemy, że za zgodą Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nauczanie zdalne w oddziałach przedszkolnych i klasach 0-III zostało przedłużone do dnia 30.10.2020 r. (włącznie). O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas.

Przypominamy, iż od dnia 24.10.2020 r. małoletni do ukończenia 16. roku życia w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00 mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wyjątkiem są uczniowie, którzy przemieszczają się celem dotarcia do szkoły albo powrót ze szkoły do miejsca zamieszkania. Sytuacja ta dotyczyć może uczniów naszej szkoły, klas 0-III po dniu 30.10.2020 r. w przypadku powrotu tychże uczniów do nauki stacjonarnej. Ww. ograniczenie zostało wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1871).

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wprowadzonymi od dnia 24.10.2020 r. obostrzeniami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników szkoły, zgodnie z pozytywną opinią Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i organu prowadzącego szkołę informujemy, że nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 23.10.2020 r. (włącznie). Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. Szczegółowych informacji udzielą Państwu wychowawcy klas.


Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 u pracownika szkoły informujemy, że od dnia 15.10.2020 r. do 19.10.2020 r. (włącznie) szkoła przechodzi na tryb nauczania zdalnego. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. Szczegółowych informacji udzielą Państwu wychowawcy klas.


Szanowni Państwo,
od dnia 14-go września 2020 r. szkoła wraca do stacjonarnej formy nauczania. Informujemy również, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas. Szczegóły na ten temat znajdują się w zakładce Dla rodziców -> Harmonogram zebrań.


W dniach 7.09-11.09 uczniowie odbywają zajęcia zdalne łącząc się z nauczycielami za pomocą szkolnej platformy Microsoft Teams. Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.


Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, iż decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie od dnia 7-go września 2020 r. do 11-go września 2020 r. tryb nauczania został zmieniony na nauczanie zdalne. Szczegóły nauczania zdalnego przedstawią Państwu wychowawcy klas w rozmowach telefonicznych oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu jutrzejszym (tj. 6.09.2020 r.). Prosimy o uważne śledzenie komunikatów.


Główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 02.09.2020

Wymienione zasady zostały opracowane na podstawie wybranych Zarządzeń Dyrektora Szkoły, które można znaleźć w zakładce O szkole -> Dokumentacja -> Zarządzenia (COVID-19).


Od 02.09.2020 każdy oddział klasowy wchodzi i wychodzi wyznaczonym wejściem w budynku szkoły oraz korzysta z wyznaczonej szatni – zgodnie z informacjami w poniższych dokumentach.

Wyznaczone wejścia do szkoły

Podział szatni obowiązujący od 02.09.2020

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od dnia 02.09.2020 r.


Wszystkie zajęcia lekcyjne (za wyjątkiem wychowania fizycznego oraz informatyki) odbywają się w niżej podanych salach.

 • Klasa 1: 31
 • Klasa 2: 20
 • Klasa 3: 18
 • Klasa 4: 42
 • Klasa 5: 29
 • Klasa 6: 41
 • Klasa 7: 30
 • Klasa 8: 43

Zajęcia z informatyki odbywają się w sali 19.