Bezpieczeństwo uczniów (COVID-19)

Koordynatorem ds. bezpieczeństwa w szkole jest mgr Iwona Bieganowska.


Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników szkoły, zgodnie z pozytywną opinią Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i organu prowadzącego szkołę informujemy, że nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 23.10.2020 r. (włącznie). Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. Szczegółowych informacji udzielą Państwu wychowawcy klas.


Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 u pracownika szkoły informujemy, że od dnia 15.10.2020 r. do 19.10.2020 r. (włącznie) szkoła przechodzi na tryb nauczania zdalnego. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. Szczegółowych informacji udzielą Państwu wychowawcy klas.


Szanowni Państwo,
od dnia 14-go września 2020 r. szkoła wraca do stacjonarnej formy nauczania. Informujemy również, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas. Szczegóły na ten temat znajdują się w zakładce Dla rodziców -> Harmonogram zebrań.


W dniach 7.09-11.09 uczniowie odbywają zajęcia zdalne łącząc się z nauczycielami za pomocą szkolnej platformy Microsoft Teams. Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.


Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, iż decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie od dnia 7-go września 2020 r. do 11-go września 2020 r. tryb nauczania został zmieniony na nauczanie zdalne. Szczegóły nauczania zdalnego przedstawią Państwu wychowawcy klas w rozmowach telefonicznych oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu jutrzejszym (tj. 6.09.2020 r.). Prosimy o uważne śledzenie komunikatów.


Główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 02.09.2020

Wymienione zasady zostały opracowane na podstawie wybranych Zarządzeń Dyrektora Szkoły, które można znaleźć w zakładce O szkole -> Dokumentacja -> Zarządzenia (COVID-19).


Od 02.09.2020 każdy oddział klasowy wchodzi i wychodzi wyznaczonym wejściem w budynku szkoły oraz korzysta z wyznaczonej szatni – zgodnie z informacjami w poniższych dokumentach.

Wyznaczone wejścia do szkoły

Podział szatni obowiązujący od 02.09.2020

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od dnia 02.09.2020 r.


Wszystkie zajęcia lekcyjne (za wyjątkiem wychowania fizycznego oraz informatyki) odbywają się w niżej podanych salach.

  • Klasa 1: 31
  • Klasa 2: 20
  • Klasa 3: 18
  • Klasa 4: 42
  • Klasa 5: 29
  • Klasa 6: 41
  • Klasa 7: 30
  • Klasa 8: 43

Zajęcia z informatyki odbywają się w sali 19.