Bezpieczeństwo uczniów (COVID-19)

Koordynatorem ds. bezpieczeństwa w szkole jest mgr Iwona Bieganowska.

Rok szkolny 2021/2022


Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot. rozpoczęcia roku szkolnego.


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół obowiązującymi od 1-go września. Informujemy, że o obostrzeniach obowiązujących na terenie szkoły poinformujemy wkrótce.


Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. możliwości szczepień dzieci i ich rodzin w szkol na stronie Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe informacje przekażą Państwu wychowawcy klas na spotkaniach z rodzicami oraz zostaną one zamieszczona na niniejszej stronie.


Szanowni Państwo,

rok szkolny, decyzją Ministra Edukacji i Nauki, rozpocznie się w trybie nauczania stacjonarnego – więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi aktami prawnymi:


Rok szkolny 2020/2021


Szanowni Państwo,

od 31 maja wszyscy uczniowie szkoły wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wszystkie zajęcia lekcyjne (za wyjątkiem wychowania fizycznego oraz informatyki) odbywają się w niżej podanych salach.

 • Klasa 1: 31
 • Klasa 2: 20
 • Klasa 3: 18
 • Klasa 4: 42
 • Klasa 5: 29
 • Klasa 6: 41
 • Klasa 7: 30
 • Klasa 8: 43

Zajęcia z informatyki odbywają się w sali 19.

W szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa z września 2020 r.:

Główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

Zmianie ulega pierwszy punkt zasad: „Dzieci wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami. Dezynfekują dłonie i korzystają z przydzielonych szatni.” na następujący: „Ze względu na trwającą termomodernizację budynku szkoły, dzieci wchodzą do szkoły głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Po wejściu do budynku dezynfekują dłonie i korzystają z przydzielonych szatni.”.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych


Szanowni Państwo,

uzupełniając poniższą informację, zamieszczamy szczegóły organizacji pracy szkoły w czasie trwania nauczania hybrydowego.

Nauczanie hybrydowe w dniach 17.05-28.05

Oddziały wymienione w poniższej tabeli będą odbywały zajęcia w trybie stacjonarnym (na terenie szkoły) w określone dni. Oddziały, spośród IV-VIII, niewymienione w wierszu odpowiadającym danemu dniu odbywają zajęcia w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

DzieńOddziały klasowe odbywające zajęcia w trybie stacjonarnym
17.05.2021 (poniedziałek)klasa IV (sala 41), klasa VIII (sala 30)
18.05.2021 (wtorek)klasa IV (sala 41), klasa VII (sala 30)
19.05.2021 (środa)klasa VI (sala 41), klasa VIII (sala 30)
20.05.2021 (czwartek)klasa V (sala 30), klasa VI (sala 41)
21.05.2021 (piątek)klasa V (sala 30), klasa VII (sala 41)
24.05.2021 (poniedziałek)klasa IV (sala 41), klasa VIII (sala 30)
25.05.2021 (wtorek)egzamin ósmoklasisty
26.05.2021 (środa)egzamin ósmoklasisty
27.05.2021 (czwartek)egzamin ósmoklasisty
28.05.2021 (piątek)klasa V (sala 30), klasa VII (sala 41)

W dniach 25-27.05.2021 odbywa się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie odbywają się zajęcia dla wszystkich uczniów, oddział przedszkolny również pozostaje nieczynny.

Dojazdy uczniów do/z szkoły w dniach 17.05-28.05

W dniach, w których odbywają się zajęcia stacjonarne, obowiązuje rozkład jazdy autobusów szkolnych z września 2020 r:

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od dnia 02.09.2020 r.

W dniach egzaminu ósmoklasiści dojadą autobusem szkolnym na godzinę 8:20 i odjadą po zakończeniu egzaminu w danym dniu (tj. o godzinie 12:00 we wtorek, o godzinie 11:30 w środę i o godzinie 11:15 w czwartek).

Nauczanie stacjonarne w klasach I-III

Przypominamy, że we wszystkie dni (za wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty) klasy I-III oraz oddział przedszkolny kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.


Szanowni Państwo,

oddziały I-III oraz oddział przedszkolny pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Od dnia 17-go maja, klasy IV-VIII przechodzą na tryb nauczania hybrydowego. O szczegółach organizacji pracy szkoły w czasie trwania nauczania hybrydowego poinformujemy Państwa wkrótce za pośrednictwem strony internetowej oraz podczas zebrań wychowawców klas z rodzicami.


Szanowni Państwo,

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne będzie kontynuowane we wszystkich oddziałach do 18-go kwietnia. Oddział przedszkolny także pozostaje nieczynny do 18-go kwietnia.


Szanowni Państwo,

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 29-go marca do 9-go kwietnia oddział przedszkolny będzie nieczynny.


Szanowni Państwo,

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tryb nauki w klasach I-III został zmieniony na tryb nauki zdalnej od 22 marca do 11 kwietnia. Klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.

Wyżej wspomniane rozporządzenie mogą Państwo znaleźć w Dzienniku Ustaw.

Oddział przedszkolny kontynuuje pracę w trybie stacjonarnym bez zmian.


Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dot. organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Szczegóły organizacyjne dot. przebywania uczniów VIII klasy na terenie szkoły w dniach 17, 18, 19 marca 2021

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego

Informacje o egzaminie próbnym


Szanowni Państwo,

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w klasa IV-VIII została przedłużona do 14 marca br.

Oddziały I-III oraz oddział przedszkolny kontynuują pracę w trybie stacjonarnym bez zmian.


Szanowni Państwo,

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka zdalna w klasa IV-VIII została przedłużona do końca lutego br.

Oddziały I-III oraz oddział przedszkolny kontynuują pracę w trybie stacjonarnym bez zmian.


Szanowni Państwo,
na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), Dz. U. 2021, poz. 202 nauka zdalna w klasach IV-VIII została przedłużona do dnia 14 lutego br.

Oddziały I-III oraz oddział przedszkolny kontynuują pracę w trybie stacjonarnym bez zmian.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Szanowni Państwo,
na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. oddziały I-III od dnia 18 stycznia 2021 r. kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć w dotychczasowych salach lekcyjnych. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego. Pobyt dzieci w szkole będzie odbywał się w reżimie sanitarnym w zgodzie z powyższymi wytycznymi. Przerwy dzieci będą spędzały wyłącznie w wyznaczonych sektorach holu szkolnego. Szczegóły dojazdów do i ze szkoły przedstawią Państwu wychowawcy klas.

Uczniowie korzystają z wyznaczonych wejść oraz szatni:

 • oddział przedszkolny: wejście III, szatnia na parterze przy wejściu III;
 • klasa I: wejście I, szatnia nr 11 (w piwnicy);
 • klasa II: wejście IV, szatnia na parterze w holu szkoły; przy sali 20;
 • klasa III: wejście II, szatnia nr 7 (w piwnicy).

Wyznaczone wejścia do szkoły


Szanowni Państwo,
na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 2111) ferie zimowe dla uczniów odbędą się w terminie 4-17 stycznia 2021 r.


Szanowni Państwo,
tryb nauczania zdalnego w całej szkole został przedłużony do dnia 3 stycznia 2021 r. mocą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 2087).


Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1870) informujemy, że tryb nauczania zdalnego w klasach IV-VIII realizowany będzie do dnia 8-go listopada.
Jednocześnie informujemy, że za zgodą Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nauczanie zdalne w oddziałach przedszkolnych i klasach 0-III zostało przedłużone do dnia 30.10.2020 r. (włącznie). O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy klas.

Przypominamy, iż od dnia 24.10.2020 r. małoletni do ukończenia 16. roku życia w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-16:00 mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wyjątkiem są uczniowie, którzy przemieszczają się celem dotarcia do szkoły albo powrót ze szkoły do miejsca zamieszkania. Sytuacja ta dotyczyć może uczniów naszej szkoły, klas 0-III po dniu 30.10.2020 r. w przypadku powrotu tychże uczniów do nauki stacjonarnej. Ww. ograniczenie zostało wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1871).

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wprowadzonymi od dnia 24.10.2020 r. obostrzeniami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


Szanowni Państwo,
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników szkoły, zgodnie z pozytywną opinią Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i organu prowadzącego szkołę informujemy, że nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 23.10.2020 r. (włącznie). Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. Szczegółowych informacji udzielą Państwu wychowawcy klas.


Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19 u pracownika szkoły informujemy, że od dnia 15.10.2020 r. do 19.10.2020 r. (włącznie) szkoła przechodzi na tryb nauczania zdalnego. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. Szczegółowych informacji udzielą Państwu wychowawcy klas.


Szanowni Państwo,
od dnia 14-go września 2020 r. szkoła wraca do stacjonarnej formy nauczania. Informujemy również, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas. Szczegóły na ten temat znajdują się w zakładce Dla rodziców -> Harmonogram zebrań.


W dniach 7.09-11.09 uczniowie odbywają zajęcia zdalne łącząc się z nauczycielami za pomocą szkolnej platformy Microsoft Teams. Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. W przypadku problemów technicznych, materiały będą dostępne także w zakładce Dla uczniów -> Materiały zdalne. Uczniowie mają obowiązek systematycznej realizacji tematów lekcyjnych. W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.


Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, iż decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie od dnia 7-go września 2020 r. do 11-go września 2020 r. tryb nauczania został zmieniony na nauczanie zdalne. Szczegóły nauczania zdalnego przedstawią Państwu wychowawcy klas w rozmowach telefonicznych oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu jutrzejszym (tj. 6.09.2020 r.). Prosimy o uważne śledzenie komunikatów.


Główne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 02.09.2020

Wymienione zasady zostały opracowane na podstawie wybranych Zarządzeń Dyrektora Szkoły, które można znaleźć w zakładce O szkole -> Dokumentacja -> Zarządzenia (COVID-19).


Od 02.09.2020 każdy oddział klasowy wchodzi i wychodzi wyznaczonym wejściem w budynku szkoły oraz korzysta z wyznaczonej szatni – zgodnie z informacjami w poniższych dokumentach.

Wyznaczone wejścia do szkoły

Podział szatni obowiązujący od 02.09.2020

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od dnia 02.09.2020 r.


Wszystkie zajęcia lekcyjne (za wyjątkiem wychowania fizycznego oraz informatyki) odbywają się w niżej podanych salach.

 • Klasa 1: 31
 • Klasa 2: 20
 • Klasa 3: 18
 • Klasa 4: 42
 • Klasa 5: 29
 • Klasa 6: 41
 • Klasa 7: 30
 • Klasa 8: 43

Zajęcia z informatyki odbywają się w sali 19.