Bezpieczeństwo uczniów

Koordynatorem ds. bezpieczeństwa (od września 2020 r.) w szkole jest mgr Iwona Bieganowska.

Rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
dbając o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych praca na terenie naszej
placówki będzie zorganizowana zgodnie z poniższymi wytycznymi: