Spotkanie z rodzicami (12.09.2017)

Spotkania wychowawców z rodzicami Spotkanie wychowawców z rodzicami w celu zapoznania / przypomnienia podstawowych dokumentów szkoły, konsultacje w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, sprawy organizacyjne, ustalenie współpracy na płaszczyźnie wychowawca – rodzic, wybór przedstawicieli do rady rodziców.