Liga Ochrony Przyrody

Do Koła Ligi Ochrony Przyrody nalezą dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I-III. Opiekunem koła LOP jest p. Wioletta Modlińska. Koło nosi nazwę „Czarne Jagódki”. Corocznie odbywa się pasowanie najmłodszych członków na „przyjaciela przyrody”. Młodzi LOPowcy SA angażowani do praktycznego przeciwdziałania niszczeniu przyrody, opieki nad fauną i florą. Szkolne koło LOP dba o:

 • ochronę najbliższego otoczenia
 • ochronę gatunkową roślin i zwierząt
 • zieleń wokół szkoły
 • dokarmiane zwierząt żyjących w stanie dzikim
 • ptaki poprzez zakładanie budek lęgowych, ochronę już założonych, dokarmianie ich w okresie mrozów
 • opiekę i pielęgnację rybek akwariowych
 • szerzenie informacji o ochronie przyrody

Zainteresowanie ekologią i ochroną środowiska jest duże, dlatego też dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnego typu akcjach organizowanych przez LOP:

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”
 • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
 • zbiórka karmy dla zwierzyny leśnej
 • zbiórka kasztanów i przekazanie ich do leśnictwa w celu dokarmiania zwierząt dzikich zimą
 • dokarmianie ptaków
 • sadzenie drzewek, krzewów i innych roślin
 • zbiórka puszek aluminiowych
 • zbiórka maku lary

Członkowie LOP aktywnie biorą w konkursach przyrodniczych, organizowanych przez szkoły, instytucje, LOP w Kunie, LOP w Płocku. Uczestniczą w wielu spotkaniach z leśnikiem rozszerzając swoją wiedzę na temat znaczenia lasów w życiu człowieka i ochrony środowiska. Pokazywana jest rola leśnika jako gospodarza – opiekun lasu. Szkolne koło LOP współpracuje z Urzędem Gminy w Kunie. Państwową Strażą Pożarną w Kutnie. Związkiem Gin Regionu Kutnowskiego. Kołem Łowieckim nr 2 „Łowiec”. Zarządem Regionalnym LOP w Kutnie, Zarządem Okręgu LOP w Płocku.